UWAGA - OBIADY 2016-2017

 

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Nr 3 w Kłodzku informuje, iż od dnia 01 września 2015 r. został wprowadzony obowiązek uiszczania opłaty za obiady jedynie przelewem na konto szkoły.

Wpłaty gotówkowe nie są możliwe.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w treści umowy, zawieranej na początku roku szkolnego.

!!Umowa jest warunkiem korzystania ze Stołówki Szkolnej!!

Wszystkich formalności dokonacie Państwo w budynku A, II piętro, pokój nr 32.

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kitta, 74 867 28 39

Script logo