STOŁÓWKA SZKOLNA od 18 stycznia

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Od 18 stycznia powracają do nas dzieci z klas I - III 😊 Bardzo się cieszymy😊 Stołówka Szkolna ponownie rozpoczyna swoją działalność 😊 W związku z tym serdecznie prosimy o informację czy Państwa dziecko będzie korzystało ze Stołówki Szkolnej już od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku. Informacja ta nie jest zobowiązująca, ma jedynie na celu ustalenie odpowiedniej ilości porcji 😊 Informację można wysłać za pośrednictwem wiadomości sms, numer telefonu: 668 941 315, mailowo: odpisy@sp3.klodzko.pl lub telefonicznie: 74 867 28 39. Nadal obowiązują warunki umowy i obowiązek zgłaszania odpisów.

Uczniowie klas IV - VII nie korzystają ze Stołówki Szkolnej, a w czasie nauki zdalnej nie mają obowiązku zgłaszać nieobecności.

Script logo