REKRUTACJA do KLASY I 2021/2022

Informujemy rodziców/opiekunów dzieci składających wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej,

że wszelkie informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane Państwu telefonicznie.

Rozdział do poszczególnych klas i zebranie z rodzicami/opiekunami przyszłych uczniów

odbędzie się po zakończeniu roku szkolnego.

O szczegółach zostaną Państwo poinformowani.

Script logo