OBIADY przez SMS

Szanowni Rodzice!
W roku szkolnym 2020/2021 uruchomiliśmy dla Państwa możliwość zgłaszania odpisów za obiady przez sms :) 

Na podany poniżej numer telefonu możecie Państwo zarówno dzwonić, jak i wysyłać wiadomość sms oraz będziecie Państwo mieli bezpośredni kontakt z Panią Pauliną Kitta, zajmującą się rozliczaniem kosztów obiadów. 

Mamy nadzieję, że taka forma kontaktu ułatwi Państwu i nam, sprawną obsługę rozliczeń za obiady. 

Pani Paulina, za pośrednictwem wiadomości sms ( na wskazany w umowie numer telefonu ) będzie Państwu również przypominać o ewentualnych zaległościach :) 

Numer telefonu komórkowego do dyspozycji Rodziców, których dzieci korzystają ze Stołówki Szkolnej to: 668 941 315

Jest to jedyny oficjalny numer telefonu komórkowego. W treści smsa od nas może być podany numer konta, ale TYLKO ten który jest wskazany w umowie. Wiadomości wysłane z innego niż podany wyżej numer telefonu lub takie w których treści znajduje się inny numer konta, nie są wysyłane przez Pracownika Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku. 

Prosimy zapisać numer telefonu :) Zgłaszając odpis za pośrednictwem sms prosimy w jego treści podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jakie dni zgłaszany jest odpis :) Odpisy należy zgłaszać do godziny 9:30, najpóźniej w dniu nieobecności dziecka na obiadach.

Script logo