OBIADY - PAŹDZIERNIK 2020

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie !

14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5 ust. 1 i 4 Rozporządzenia    w sprawie organizacji roku szkolnego.

W związku z powyższym w dniu 14 października 2020 r. obiady nie będą wydawane.

Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieciom pozostającym w Świetlicy Szkolnej, odpowiednio zwiększonej porcji drugiego śniadania.

Kwota ustalona do zapłaty za miesiąc październik 2020 roku (18 dni)  wynosi 94 zł 50 gr, płatne do 10.10.2020 r.

UWAGA!
Minus oznacza: nadpłatę
Brak minusa: kwota do zapłaty

Script logo