„Dzień Szkoły bez Przemocy” w SP Nr 3

6 czerwca 2011 roku po raz czwarty dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Dzień Szkoły bez Przemocy”. Nasza szkoła obchodziła ten dzień organizując uroczysty przemarsz w bieli, pod hasłem „Przemocy Stop!, Agresji Stop!”. Realizując Program Profilaktyki i Program Wychowawczy, budujemy szkołę bezpieczną i przyjazną. Uczniowie z białymi balonami i transparentami przemaszerowali ulicami miasta trzema trasami: klasy młodsze - ul. Wolności, H. Pruskiego i Rodzinną, klasy starsze ul. T. Kościuszki, B. Getta, H. Pruskiego i Wolności. Trzecia grupa przeszła ul. T. Kościuszki, W. Polskiego, A. Krajowej, Pl. B. Chrobrego, pod Urząd Miasta. W imieniu społeczności szkolnej i Rady Rodziców, zastępca Samorządu Uczniowskiego Justyna Decker, wręczyła wiceburmistrzowi miasta Witoldowi Krzelowskiemu apel, następującej treści:
„Cała społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku oraz wszyscy rodzice, stanowczo mówimy PRZEMOCY STOP!!!, AGRESJI STOP!!!. Każdy ma prawo do normalnego życia. Nie możemy pozwalać na to, by wśród nas i wokół nas poniżano człowieka!!!. Nie chcemy wiedzieć, jak wygląda świat zawładnięty przemocą i nietolerancją!!! Nie chcemy, by świat został zniszczony przez współczesnych jeźdźców Apokalipsy! Zaczynamy zmianę od samych siebie!”.
Manifestacja odbyła się z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Realizatorami i osobami odpowiedzialnymi za jej przygotowanie byli: pedagog Dorota Paczka, pedagog Anna Kowalska i psycholog Adam Chmielowiec.
Script logo