„Bądź z serca pozdrowiona Ojczysta święta mowo!” Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Onufrego Kopczyńskiego odbył się 14 maja 2011 roku w zabytkowym, barokowo-klasycystycznym zespole pałacowym w Czerniejewie nieopodal Gniezna. Celem przyświecającym konkursowi było kultywowanie piękna ojczystego języka wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rozbudzanie miłości do małej ojczyzny. Naszą szkołę pod opieką pani Joanny Michnowicz dzielnie reprezentowały dwie uczennice: Agnieszka Szczotka z klasy Ve i Nina Gudyk z klasy IV b. Dziewczynki, pomimo długiej i męczącej podróży, stanęły na wysokości zadania i pięknie opowiedziały zgromadzonym Wielkopolanom o pięknie Ziemi Kłodzkiej. Agnieszka przybliżyła kłodzką legendę o Libuszy, natomiast Nina zaczarowała wszystkich opowieścią o wiedźmie Adze i Duchu Gór Izerskich, ostatecznie zajmując wysokie II miejsce. Po Konkursie dziewczynki miały możliwość przejażdżki bryczkami i zwiedzenia Czerniejewa oraz pobliskiego Gniezna. Mimo zmęczenia humory wszystkim dopisywały, co widać na poniższych zdjęciach.
Script logo