Zwiedzamy Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku – 18.05.2012

W dniu 18.05.2012 połączone grupy świetlicowe V, VI z wychowawcą Danutą Żak i Joanną Błaszczyk (oraz trójką opiekunów-rodziców) we współpracy z Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej w Kłodzku zorganizowały wycieczkę edukacyjną. Dzieci zwiedziły teren i oddziały placówki, izbę zatrzymań oraz salę edukacyjną. Największym zainteresowaniem cieszył się jednak sprzęt jakim dysponuje placówka w postaci specjalistycznych pojazdów. Uczniowie z zaciekawieniem i pasją zadawali pytania dotyczące zawodu funkcjonariusza. Dzięki takim atrakcjom można śmiało powiedzieć, że Straży Granicznej przybyło kilkoro przyszłych młodych funkcjonariuszy. Uczniowie na koniec w ramach podziękowania wręczyli funkcjonariuszkom własnoręcznie przygotowane laurki a pni Joanna Błaszczyk przekazała od pani dyrektor Doroty Ręczkowskiej za wkład w edukację naszych podopiecznych.
JB
Script logo