Zapisy do szkoły klasa I – od 2.01.2017 r.

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy:

1. Dokonać zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły
2. Przedstawić dokumenty potwierdzające adres zamieszkania lub zameldowania.
3. Wypełnić ankietę z danymi dziecka (imiona, nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, PESEL dziecka, numer telefonu kontaktowego).
4. Do wglądu akt urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.


W załączeniu wniosek o zapisanie dziecka do szkoły na rok 2017/2018

 

Script logo