ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ODBYWAJĄ SIĘ OD DNIA 07.05.2018 r.                                                                 

Wnioski można pobierać:

- w sekretariacie szkoły;

- u wychowawców świetlicy.

Wnioski należy składać u wychowawców świetlicy od dnia 07.05.2018r.

Script logo