WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ODBYWAJĄ SIĘ OD DNIA 4 MAJA 2015 r.

Wnioski można pobierać:

- ze strony internetowej szkoły ( www.sp3.klodzko.pl )

- w sekretariacie szkoły

- u wychowawców świetlicy.


Wnioski należy składać u wychowawców świetlicy od dnia 4.05.2015r.


Złożenie wniosku do świetlicy szkolnej

nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Wnioski będą zweryfikowane. Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej będzie ogłoszona w miesiącu lipcu.

Wnioski muszą być podbite i podpisane przez osobę upoważnioną do potwierdzenia zatrudnienia.

Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, należy dostarczyć druk o prowadzeniu działalności ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – ceidg.gov.pl

 

Script logo