WARSZATATY W MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ ( II-VI 2012 r.)

W miesiącu lutym grupa świetlicowa nr VI - pani mgr Joanny Błaszczyk oraz grupa nr V- pani mgr Danuty Żak rozpoczęły cykl zajęć muzealnych o różnorodnej tematyce dotyczącej, m.in. historii, sztuki , zabytków muzealnych. Spotkania prowadzone są przez muzealników w oparciu o gry, zabawy oraz zajęcia plastyczne. Pierwsze warsztaty odbyły się pod tytułem: Zostań skrzatem i uwolnij Klucznika – była to zabawa edukacyjna służąca przybliżeniu zabytków muzealnych. Dzieci zostały „zaczarowane” przez wróżki (panie z muzeum) w skrzaty, których zadaniem było uwolnienie klucznika. Pokonując kolejne piętra budynku ‘odczarowywały’ muzealne eksponaty oraz wykonywały różne zadaniach. Na koniec warsztatów dzieci udały się do lochów muzeum, aby wyswobodzić z „ciemności i sił złej magii” klucznika ( pana muzealnika), który w ramach podziękowania wręczył każdemu dziecku książeczkę pod tytułem „ Jak skrzat Teofil zwiedzał muzeum w Kłodzku”. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych. Cykl zajęć potrwa do czerwca 2012 roku.
Script logo