W GRUPIE 8 wiele się dzieje

  • Bierzemy udział w konkursach i jesteśmy ich laureatami

    Bierzemy udział w konkursach i jesteśmy ich laureatami

  • Każdy z nas ma własne zainteresowania, które realizuje podczas pobytu w świetlicy.

    Każdy z nas ma własne zainteresowania, które realizuje podczas pobytu w świetlicy.

Script logo