TYLKO NA ZIELONYM - DAJESZ PRZYKŁAD DZIECIOM!

Dnia 6 grudnia 2011 r. uczniowie klas III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku wspólnie z władzami miasta oraz przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej rozpoczęli akcję bezpiecznego przechodzenia na zielonym świetle. Na słupach z sygnalizacją świetlną umieszczone zostały tabliczki z napisem: „Tylko na zielonym. Dajesz przykład dzieciom”. Najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego Komisarz Lew pomógł przejść przez ulicę instruując, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo. Pomysłodawcami akcji są Burmistrz Miasta Kłodzka Bogusław Szpytma oraz Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku Andrzej Basztura.
Script logo