Samorząd szkolny

SAMORZĄD SZKOLNY

Opiekunowie:

mgr Paulina Kornet

mgr Dorota Adamska

Przewodniczący: Karol Hatala

Zastępca przewodniczącego: Paweł Gil

Poczet sztandarowy

Opiekun: mgr Rafał Pleśniak

1. Paweł Witkiewicz - chorąży [sztandarowy]

2. Oliwia Śladewska - przyboczna

3. Amelia Żłobińska - przyboczna

3a. Amelia Finokiet - przyboczna

4. Michał Staszków - chorąży [sztandarowy]

5. Anna Mąka - przyboczna

6. Anna Döringer - przyboczna

MAŁY SAMORZĄD

Opiekun: mgr Agata Matusiak

Przewodniczący: Maria Celkowska

Script logo