A A A

Przed Wielkanocą

Dzieci w towarzystwie pani Dyrektor Doroty Ręczkowskiej oraz opiekunek świetlicy  pani Edyty Pichurko i  pani Iwony Koźmic.

Dzieci w towarzystwie pani Dyrektor Doroty Ręczkowskiej oraz opiekunek świetlicy pani Edyty Pichurko i pani Iwony Koźmic.

Dzieci w towarzystwie pani Dyrektor Doroty Ręczkowskiej oraz opiekunek świetlicy  pani Edyty Pichurko i  pani Iwony Koźmic.

Dzieci w towarzystwie pani Dyrektor Doroty Ręczkowskiej oraz opiekunek świetlicy pani Edyty Pichurko i pani Iwony Koźmic.

Opiekunki świetlicy pani Edyta Pichurko i pani Iwona Koźmic z ozdobami Wielkanocnymi wykonanymi przez dzieci.

Opiekunki świetlicy pani Edyta Pichurko i pani Iwona Koźmic z ozdobami Wielkanocnymi wykonanymi przez dzieci.

Pani Dyrektor Dorota Ręczkowska, pani Wice Dyrektor Marzena Dworczak, pani Edyta Pichurko i pani Iwona Koźmic wśród ozdób Wielkanocnych wykonanych przez dzieci.

Pani Dyrektor Dorota Ręczkowska, pani Wice Dyrektor Marzena Dworczak, pani Edyta Pichurko i pani Iwona Koźmic wśród ozdób Wielkanocnych wykonanych przez dzieci.