Projekt „POLSKIE GÓRY”

W dniach od 3 do 9 lutego 2012 r. dzieci ze świetlicy szkolnej aktywnie uczestniczyły w projekcie pt. „Polskie góry” zorganizowanym przez p. Iwonę Koźmic. Przygodę z górami dzieci rozpoczęły 3 lutego w czasie wizyty w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Uczniowie na prezentacji filmu pt. „Kłodzko w średniowieczu” zapoznali się z historią powstania miasta Kłodzka, obejrzeli charakterystyczne dla regionu dolnośląskiego stroje ludowe. Zwiedzając muzeum zapoznali się z innymi wystawami stałymi i okresowymi. Dla uatrakcyjnienia zwiedzania, dzieci zeszły z przewodnikiem do podziemnej trasy turystycznej. W kolejnych dniach dzieci poznały przyrodę górskiej krainy Sudetów i Karpat. Na podstawie mapy fizycznej Polski oraz wielu atlasów roślin i zwierząt, przewodników oraz fotografii dzieci poprzez zabawę zwiedzały obszary górskie naszego kraju. Wspólnie też tworzyły naszą świetlicową ‘górską krainę’ poprzez wykonywanie prac plastycznych na małym i wielkim formacie indywidualnie lub grupowo. Uwieńczeniem ciężkiej pracy było wywieszenie plakatów na tablicach ściennych oraz na półkach w sali.
8 lutego w ramach podsumowania projektu „Polskie Góry” uczniowie w grupach sami, w formie krótkich scenek, przygotowali i przedstawili 6 zasad bezpieczeństwa w górach. Na koniec przeprowadzono quiz z wiedzy o polskich górach. Do quizu przystąpiło 5 uczniów: Gabriela Hecht, Karolina Gołębiowska, Jacek Krzesiński, Wojciech Wejcht, Denis Rajewski. Dzieci odpowiadały na zadawane przez p. Iwonę Koźmic pytania, które były odpowiednio punktowane. Z pomocą jury, w skład którego wchodziła p. D. Ręczkowska oraz p. M. Dworczak, podsumowano wypowiedzi uczestników quizu i odpowiednio ich nagrodzono. 9 lutego uzupełnieniem projektu „Polskie Góry” było spotkanie z zaproszonym gościem – instruktorem przewodnictwa górskiego oraz przewodnikiem sudeckim – p. Leszkiem Majewskim, który z zapałem i zainteresowaniem opowiadał o swojej pracy.
Script logo