OBIADY - MAJ 2019

W związku ze Strajkiem Nauczycieli i ogromną ilością zgłoszeń nieobecności dzieci na obiadach, prosimy o zgłaszanie ewentualnie źle naliczonych opłat za maj - do dnia 10.05.2019 roku. Sytuacja dla obu stron była w kwietniu szczególnie trudna i mimo naszych starań mogło dojść do pomyłki. Brak informacji od Państwa będzie równoznaczny z akceptacją naszych naliczeń. 

Prosimy również Rodziców, którzy nie uiścili opłaty za kwiecień o natychmiastową wpłatę, która winna była być do uregulowania do dnia 10.04.2019 roku. 
 
Osoba do kontaktu:
Paulina Kitta
74 867 28 39
Script logo