OBIADY - KWIECIEŃ 2019

UWAGA RODZICE !

Pracownicy Stołówki Szkolnej nie przystępują do strajku, w związku z tym posiłek w dniu 08 kwietnia 2019 roku jest wydawany na obowiązujących zasadach.

Nieobecności dzieci na obiedzie należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 9.30 poprzez mailaodpisy.sp3@gmail.com , telefonicznie pod numerem  74 867 28 39 lub osobiście w bud. A pokój nr 32.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie!!!

Script logo