Nagrody w konkursie "Bezpieczne ferie"

W dniu 13.02.2014 laureatom konkursu zostały wręczone nagrody. Organizatorki konkursu powitały wszystkich uczestników w tzw. świetliku, który pełni teraz rolę galerii prac. Nagrody wręczał dyrektor szkoły Pan Ryszard Ryll.
Script logo