Misterium Wielkanocne „Jezus zmartwychwstał i żyje”

W sali gimnastycznej w małym budynku dnia 30.03.2012 roku odbyło się Misterium Wielkanocne „Jezus zmartwychwstał i żyje”. Cały program, jak również i oprawa muzyczna zostały przygotowane przez katechetkę Ewę Łopuszyńską. W przedstawieniu brali udział uczniowie klas III z naszej szkoły. Młodzi artyści z pełnym zaangażowaniem przedstawili historię zmartwychwstania Pana Jezusa. EW przedstawieniu brali też udział uczniowie występujący w chórze szkolnym co wzmogło przekaz wykonywanych przez nich pieśni religijnych. Była to dla młodych artystów chwila wielkiego przeżycia artystycznego i duchowego, którego efektem był głośny poklask ze strony widowni. Misterium zostało także pokazane na dniach otwartych 3 kwietnia br oraz w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 15.04.2012 r. dla społeczności parafialnej.
Script logo