Grupa I - Mikołajki 2013

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku szkolnym Mikołaj odwiedził dzieci z grupy I. Dzieci z radością powitały Mikołaja w naszej sali. Przygotowały krótki program artystyczny – wiersze, piosenki. Po wysłuchaniu Mikołaj osobiście każdemu dziecku wręczył prezent. Na zakończenie Mikołaj poprosił dzieci do wspólnej zabawy.
Script logo