Bezpieczna Droga do Szkoły [08.09.2016]

Zapewnianie bezpieczeństwa najmłodszym uczniom rozpoczynającym naukę w szkole należy nie tylko do obowiązków rodziców ale również do szkoły.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku realizuje ten cel zgodnie ze szkolnym Programem profilaktyki organizując zajęcia profilaktyczo-edykacyjne.

8 września 2016 roku gościliśmy w szkole funkcjonariusza policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Kłodzku sierż. Sabinę Gawryluk.

Zorganizowane przez pedagoga Annę Kowalską zajęcia o charakterze informacyjno-edukacyjnym z udziałem policji, odbyły się w oddziale "0" i trzech klasach pierwszych.

Widok policjanta w klasie wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów. Pierwszym krokiem do poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły jest edukacja. Dzieci uczyły się na podstawie kolorowych plansz jak zachować się na drodze, jak przewidywać sytuację, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych w codziennej drodze do szkoły i jak zapobiegać niebezpieczeństwu w sytuacjach trudnych.

Najciekawszym elementem zajęć była praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię, kiedy policjantka wstrzymywała ruch na jezdni aby dzieci mogły bezpiecznie przejść przez pasy.

Wierzymy, że takie zajęcia zapadną dzieciom w pamięć, a prawidłowe nawyki utrwalane w codziennej drodze do szkoły zapewnią im stałe bezpieczeństwo.

 

A.K.

Script logo